Том 10 № 7 (2022)

					##issue.viewIssueIdentification##

Рекомендовано до видання вченою радою
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
(протокол № 5 від 22.12.2022 р.)

Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. Том 10, № 7 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, редкол.: О. В. Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2022. 55 с.

Опубліковано: 28.12.2022

Весь випуск

Статті