Етика публікацій

Етичні засади діяльності
редакційної колегії наукового журналу «Освіта. Інноватика. Практика»

Загальні положення

Етичні засади діяльності редакційної колегії були розроблені згідно з Рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), Міжнародними стандартами для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичним кодексом ученого України.

Редакційна колегія вважає моніторинг етичності викладених у статтях положень одним з основних аспектів своєї діяльності та процесу рецензування.

Редакційна колегія не приймає до друку матеріали, які містять образливі висловлювання, прояви агресії чи будь-якої дискримінації, або розпалюють міжнаціональну і расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми та чинне законодавство України.

Редакційна колегія не несе відповідальності за думки, судження, результати і висновки, які зроблені авторами статей та надруковані в журналі. Результати авторів не подають точку зору редакційної колегії.

Редакційна колегія журналу не несе відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливу шкоду, викликану публікацією статті.

Відповідальність за відсутність плагіату чи будь-якого іншого недобросовісного використання інтелектуальної власності інших авторів, а також за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакційна колегія зберігає за собою можливість переглядати наведені етичні засади діяльності з метою їх удосконалення.

Етичні зобов'язання редакційної колегії журналу:

➔ редакційна колегія несе етичну відповідальність за все, що публікується у журналі. Тому усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання;
➔ редакційна колегія  дотримується принципів справедливості та неупередженості, приймає рішення, що не залежать від комерційних чи інших інтересів, та забезпечує чесний процес рецензування у розумні строки;
➔ редакційна колегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не узгоджується з редакційною політикою видання, його етичними засадами й вимогами до рукописів;
➔ члени редакційної колегії не передають іншим особам інформацію, пов’язану зі змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису;
➔ редакційна колегія має право вилучити електронний варіант статті, опублікованої у друкованій версії журналу, за умов з'ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота. Повідомлення про факт вилучення статті редакційна колегія також  розміщує у наступному  номері журналу;
➔ редколегія/рада допускає поширення у електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але вимагає посилання на першоджерело публікації. Забороняється видання і/або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.

Етичні зобов'язання авторів:

➔ дослідження, що публікуються у журналі, повинні бути проведені відповідно до чинного законодавства та етичних норм. Необхідно чітко вказати будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов'язані з проведеними дослідженнями;
➔ автори повинні представити свої результати чітко та однозначно без підробки або неналежного маніпулювання даними задля того, аби результати дослідження могли бути перевірені іншими вченими;
➔ автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації; неприйнятним є плагіат в якості оригінальної роботи; неприйнятним є подання до публікації раніше опублікованої статті;
➔ у дослідженні може міститися науково обгрунтована критика роботи іншого дослідника. Персональна критика не може вважатися доречною;
➔ джерела фінансування та інші підстави для виникнення конфлікту інтересів повинні бути обов'язково розкриті. Автори мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію даних чи результатів, що подані в рукописі;
➔ автори повинні вказати джерела використаної, у т.ч. процитованої, інформації та оформити посилання на них відповідно до вимог наукового видання.

Етичні зобов'язання рецензентів:

➔ якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис;
➔ рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлені експериментальні та\або теоретичні результати, її інтерпретацію і виклад, а також визначити, якою мірою робота відповідає науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів;
➔ рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів;
➔ рецензент не може оцінювати рукопис, з автором якого він має особисті або професійні зв'язки, якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис;
➔ рецензент не повинен показувати рукопис, наданий для рецензії, іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком випадків, коли рецензент потребує спеціальної консультації;
➔ рецензенти мають аргументувати свої судження, щоб члени редакційної колегії і автори могли зрозуміти, на чому базуються їхні зауваження;
➔ рецензент повинен вказувати на будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу;
➔ рецензент повинен надати відгук без невиправданих зволікань;
➔ рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в наданому рукописі, якщо на це немає згоди автора.