Політика відкритого доступу

Журнал «Освіта. Інноватика. Практика» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви. Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI.

Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Журнал «Освіта. Інноватика. Практика» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.