Про журнал

Науковий журнал «Освіта. Інноватика. Практика» (ISSN 2616-650X (Print)), який видається Сумським державним педагогічним університетом імені А.C. Макаренка з 2016 року, зареєстровано Державною реєстраційною службою України (свідоцтво про державну реєстрацію КВ 25133-15073Р від 09.02.2022 р.) як журнал, покликаний знайомити наукову спільноту з актуальними дослідженнями у галузі освіти.

Редакційна колегія дотримується політики відкритого доступу, тому журнал функціонує на окремій Інтернет-платформі, має інтерфейси українською та англійською мовами і пропонує постатейний виклад журналу з розгорнутими анотаціями до статей та доступ до архівів номерів журналу (https://oip-journal.org/). На сайті є вимоги до оформлення матеріалів, описана процедура рецензування та дотримання редакційної етики, передбачена електронна реєстрація авторів та подача публікацій, визначена політика наукового видання, склад редакційної колегії.