Про журнал

Назва видання: Освіта. Інноватика. Практика

Key-title: Osvìta, ìnnovatika, praktika

Засновник: Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка (м.Суми, Україна)

Рік заснування: 2016.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 25133-15073Р від 09.02.2022 р.

ISSN: 2616-650X (print)

Мова видання: українська, англійська.

Галузь знань: 01 Освіта.

Наказом МОН України №894 від 10.10.2022 р. журнал «Освіта. Інноватика. Практика» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта; 015 Професійна освіта; 016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт.

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі освіти.