Порядок рецензування статей

Рукописи оформлюються відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією журналу. Рукописи розглядаються на відповідність вимогам головним  редактором та членами редколегії і можуть бути повернені на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення рукописів надсилаються авторам електронною поштою.

Процес рецензування

Всі матеріали, що надходять для публікації у журналі, повинні пройти рецензування фахівцем із відповідної спеціальності.

У журналі діють наступні системи рецензування:
система подвійного «сліпого» рецензування - рецензування статей здійснюють члени редакційної колегії наукового журналу "Освіта. Інноватика. Практика";

Рецензенти після розгляду матеріалів можуть винести одне з таких рішень:
1) опублікувати у авторській редакції;
2) опублікувати з незначними змінами, внесеними редакційною колегією;
3) повернути рукопис автору (якщо стаття потребує доопрацювання; автор може подати перероблений рукопис наукової статті повторно);
4) відмовити у публікації (якщо рукопис не відповідає редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів).

система «рукопис з рецензіями» - автори разом із рукописом надають дві завірені позитивні рецензії (2 зовнішні або 1 внутрішня й 1 зовнішня) від докторів педагогічних наук.

Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв редакційної політики.