Том 7 № 1 (2020)

					##issue.viewIssueIdentification##

Рекомендовано до видання науковою лабораторією «Використання інформаційних технологій в освіті» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Опубліковано: 05.12.2020

Весь випуск