Том 10 № 5 (2022)

					##issue.viewIssueIdentification##

Рекомендовано до видання вченою радою
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
(протокол № 4 від 28.11.2022 р.)

Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. Том 10, №5 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, редкол.: О. В. Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2022. 59 с.

Опубліковано: 30.11.2022

Весь випуск

Статті