Том 11 № 1 (2023)

					##issue.viewIssueIdentification##

Рекомендовано до видання вченою радою
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
(протокол № 7 від 30.01.2023 р.)

Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. Том 11, № 1 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, редкол.: О. В. Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. 51 с.

Опубліковано: 31.01.2023

Весь випуск

Статті