Редакційна політика

Основні принципи, на яких базується редакційна політика журналу:

➔ об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
➔ висока вимогливість до якості подання наукових результатів;
 подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
➔ колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
➔ доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
➔ суворе дотримання авторських та суміжних прав;
➔ дотримання графіку виходу журналу.