Критерії відбору статей

Науковий журнал «Освіта. Інноватика. Практика» приймає неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання рукописи статей, які висвітлюють оригінальні результати досліджень за галузями та проблематикою журналу.

Основні критерії відбору: актуальність теми дослідження; самостійність дослідження, високий теоретичний рівень результатів дослідження; достовірний, оригінальний та науково обґрунтований виклад результатів дослідження; високі методологічна та мовна культура; відповідність тексту до редакційної політики та етичних засад журналу; дотримання вимог до рукописів.

Прийняття статті до друку та друк матеріалів

Остаточне рішення щодо поданих матеріалів ухвалює редакційна колегія наукового журналу. Результати розгляду, зауваження та рекомендації надсилаються автору електронною поштою. 

Редакція зберігає право на редагування та скорочення рукописів зі збереженням основного змісту дослідження.