Редакційний штат

Головний редактор:
Семеніхіна Олена Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна)

Заступники головного редактора:
Лукашова Тетяна Дмитрівна,
доктор фізико-математичних наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна)

Відповідальний секретар:
Юрченко Артем Олександрович,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна)

Редактори журналу:
Друшляк Марина Григорівна,
доктор педагогічних наук, професор,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка (Україна)

Удовиченко Ольга Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна)